1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych i innych informacji, które pojawiają się na stronie w związku z Twoją obecnością.
 2. Administratorem Twoich danych jestem ja, adwokat Michał Wysocki. Można się ze mną skontaktować pod adresem kontakt@legalwriting.pl lub pisemnie – ul. Rodła 10a, 64-920 Piła.
 3. Blog przetwarza następujące dane:
  1. informacje dotyczące urządzenia użytkownika (IP, pliki cookies lub inne podobne), sesji, przeglądarki, aktywności na stronie;
  2. adres e-mail i imię/nick, jeśli je podasz.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie odpowiednich przepisów RODO. Chodzi o realizację usługi polegającej na możliwości korzystania z bloga oraz newslettera.
 5. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Ci korzystania z bloga oraz analiza ruchu na stronie, dzięki której mogę dostosowywać go do Twoich potrzeb. Zapisując się do newslettera zgadzasz się na to, bym raz na jakiś czas wysłał Ci informację o wydanych przeze mnie publikacjach.
 6. Dane przetwarzane są przez okres korzystania z bloga, a w przypadku newslettera – do czasu, aż z niego zrezygnujesz.
 7. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych lub zablokujesz możliwość używania plików cookies, utrudni to możliwość korzystania z bloga. Wciąż jednak będziesz mógł go czytać.
 8. Twoje dane znajdują się na wykupionym przeze mnie serwerze. Używam programu do zarządzania statystykami, ale nie przekazuję ich żadnym podmiotom zewnętrznym. Wszystko zostaje między nami.
 9. Jesteś dysponentem swoich danych i masz prawo robić z nimi, co chcesz. Dlatego respektuję wszystkie obowiązki wynikające z RODO, np. sprzeciw co do przetwarzania danych, żądanie ich usunięcia lub cofnięcie wcześniej udzielonej zgody.
 10. Twoje dane nie zostaną wykorzystane w automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym w profilowaniu.